Kierownictwo resortu edukacji spotkało się w dniu 1.02.2024r z oświatowymi związkami zawodowymi.

Omawiano przedstawiony przez MEN projekt rozporządzenia płacowego.

Projekt rozporządzenia
Ministerstwo edukacji zaproponowało następujące stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania:
• nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) – 4 908 zł
• nauczyciel mianowany – 5 057 zł
• nauczyciel dyplomowany – 5 915 zł.
Postulaty ZNP
Propozycja płacowa pokazuje, jak niewielkie są obecnie zarobki nauczycieli, skoro nawet 33-procentowy i 30-procentowy wzrost płac nie zapewnia podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 1500 zł.
Podwyżka nie zapobiegła także dalszemu spłaszczeniu wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 Dlatego podczas dzisiejszych negocjacji przedstawiciele #ZNP zaproponowali zmiany związane
• ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego
• oraz zmniejszeniem spłaszczenia wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
poprzez:
– zwiększenie udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli szczególnie w kontekście nauczycieli początkujących i mianowanych (propozycja płacowa MEN oznacza, że różnica pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela początkującego a mianowanego wynosi jedynie 149 zł),
– powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.
Ustalenia
Podczas dzisiejszego spotkania ustalono, że:
• na wniosek ZNP odbędzie się kolejna tura rozmów 8 lutego na temat propozycji ZNP zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli początkujących i mianowanych (po przedstawieniu przez MEN danych dotyczących wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia),
• zostaną powołane cztery grupy robocze (ds. godzin ponadwymiarowych, kształcenia nauczycieli, emerytur oraz awansu zawodowego i oceny pracy), które jak najszybciej rozpoczną prace nad propozycjami nowych rozwiązań prawnych.
 Ministra edukacji Barbara Nowacka zadeklarowała:
– jak najszybsze wypłacenie 30- i 33–procentowych podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia br. mimo zawirowań budżetowych (31 stycznia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2024 i skierował budżet w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego),
– poparcie obywatelskiej inicjatywy ZNP dotyczącej powiązania wynagrodzeń nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce,
– wolę prowadzenia rozmów z partnerami społecznymi na temat zmian w edukacji i systemie wynagrodzeń nauczycieli oraz podwyżek w roku 2025,
– prace nad obudową prestiżu zawodowego nauczycieli i dialogu społecznego.

 

Spotkanie uzgodnieniowe projektu rozporządzenia płacowego MEN