Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował projekt budżetu państwa na rok 2022 w zakresie oświaty i wychowania.

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował projekt budżetu państwa na rok 2022 w zakresie oświaty i wychowania.

27 października w Sejmie odbyło się posiedzenie połączonych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęcone rozpatrzeniu i zaopiniowaniu dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 w zakresie oświaty i wychowania. Podczas posiedzenia

VIDEO- KOMENTARZ DO PROPOZYCJI PŁACOWYCH,

  21 września minister edukacji przedstawił związkom zawodowym propozycje, które polegają m.in. na: zwiększeniu ewidencjonowanych godzin pracy, faktycznym zmniejszeniu stawki godzinowej wynagrodzenia, zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, likwidacji analizy średnich wynagrodzeń jako instrumentu kontrolnego osiągania ustawowych stawek wynagrodzenia, likwidacji dodatku uzupełniającego,