28 grudnia 1905 roku w Krakowie przy ulicy Franciszkańskiej 4, Stanisław Nowak nauczyciel, Rajca Miejski zebrał grupę nauczycieli i dyrektorówszkół aby założyć organizację wspomagającą nauczycieli oraz zajmującą się warunkami ich pracy a także wysoką jakością kształcenia i wychowania dzieci.

Datę tę przyjmujemy za powstanie tej organizacji. 12 maja 1906 roku powstało pierwsze zorganizowane Ognisko Krakowskie Nauczycieli z siedzibą w Rynku Głównym 17.

Pod kierownictwem Stanisława Nowaka opracowano Deklaracje Ideowo – Programową, która zawierała żądania i postulaty pod adresem władz oraz określała zasady kodeksu zawodowego nauczycieli.

Document-page-005Document-page-010Document-page-012Document-page-006Document-page-007Document-page-008Document-page-009

Document-page-026Document-page-028

Document-page-003Document-page-004 (1)Document-page-029Document-page-030Document-page-025Document-page-002Document-page-013Document-page-015Document-page-014Document-page-017Document-page-018Document-page-019Document-page-020Document-page-021Document-page-022Document-page-023Document-page-024Document-page-011Document-page-031Document-page-032Document-page-033Document-page-034Document-page-035Document-page-036Document-page-037Document-page-038Document-page-039 Document-page-040Document-page-039Document-page-040Document-page-041Document-page-042Document-page-043Document-page-044Document-page-045Document-page-046Document-page-047Document-page-049Document-page-050Document-page-051Document-page-052Document-page-053Document-page-054Document-page-055Document-page-056Document-page-057Document-page-058Document-page-059Document-page-070Document-page-060Document-page-061Document-page-062Document-page-063Document-page-064Document-page-065Document-page-066Document-page-067Document-page-068Document-page-069Document-page-070Document-page-071Document-page-072Document-page-073Document-page-074Document-page-075Document-page-076Document-page-077Document-page-078Document-page-079Document-page-080Document-page-081Document-page-082Document-page-083Document-page-084Document-page-085Document-page-086Document-page-087Document-page-088Document-page-089Document-page-090

Document-page-091Document-page-092Document-page-093Document-page-094Document-page-095Document-page-097Document-page-098Document-page-099Document-page-100znp2Document-page-101