Wystąpienie Aliny Czerwińskiej oraz relacja z debaty przeprowadzonej 25 lutego br. – w Głosie Nauczycielskim nr 11-12 z 17-24 marca br.

https://glos.pl/glos-w-debacie-znp-edukacja-dla-wszystkich-nauczanie-wlaczajace-alina-czerwinska-to-jest-demontaz “Nie dewastujmy tego, co funkcjonuje dobrze – zadbajmy o lepsze dofinansowanie szkolnictwa specjalnego, jego rozwój, działajmy na rzecz marginalizowania różnego typu deficytów u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, przygotowujmy je jak najlepiej do samodzielnego życia”. Alina Czerwińska, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku