Członkowie Zarządu Okręgu Małopolskiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego w kadencji 2019-2024

Boroń Arkadiusz – Prezes Okręgu Małopolskiego ZNP
Jakubek Hanna – Wiceprezes Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP

Żmudka Sylwia Wiceprezes Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP
Bartusik-Waśniowska Beata – Sekretarz Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP
Bryg Halina – Członek Prezydium, Przewodnicząca OSEiR
Jarczyk Małgorzata – Członek Prezydium
Kisielewski Roman – Członek Prezydium
Kowalski Jan – Członek Prezydium
Krzykawski Marek – Członek Prezydium
Lang Robert – Członek Prezydium
Pabis Andrzej – Członek Prezydium
Romiszewska Małgorzata – Członek Prezydium, Przewodnicząca  OSPAiO
Sadowski Józef – Członek Prezydium
Wilczyński Tomasz – Członek Prezydium
Woźniak Witold – Członek Prezydium
Domin Marcin – Członek Zarządu
Głowacz Janusz – Członek Zarządu
Jewuła Helena – Członek Zarządu
Lorek Anna – Członek Zarządu
Mordarska Elżbieta – Członek Zarządu
Obrał Józef – Członek Zarządu
Oleksy Iwona – Członek Zarządu
Paśnik Katarzyna – Członek Zarządu
Przeklasa Marek – Członek Zarządu
Róg Anna – Członek Zarządu
Stańczyk Grzegorz – Członek Zarządu
Topór-Mądry Anita – Członek Zarządu
Turzyniecki Wojciech – Członek Zarządu
Weydlich Roman – Członek Zarządu
Nazimek-Kolano Marta – Członek Zarządu, Przewodnicząca OKMN
Makulec Zbigniew – Członek Zarządu SEiR
Wieszczak Urszula – Członek Zarządu SPAiO