Członkowie Zarządu Okręgu Małopolskiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego w kadencji 2019-2024

1. Boroń Arkadiusz – Prezes Okręgu Małopolskiego ZNP
2. Jakubek Hanna – Wiceprezes Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP
3. Bartusik-Waśniowska Beata – Sekretarz Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP
4. Bryg Halina – Członek Prezydium, Przewodnicząca OSEiR
5. Jarczyk Małgorzata – Członek Prezydium
6. Kisielewski Roman – Członek Prezydium
7. Kowalski Jan – Członek Prezydium
8. Krzykawski Marek – Członek Prezydium
9. Lang Robert – Członek Prezydium
10. Pabis Andrzej – Członek Prezydium
11. Romiszewska Małgorzata – Członek Prezydium, Przewodnicząca  OSPAiO
12. Sadowski Józef – Członek Prezydium
13. Wilczyński Tomasz – Członek Prezydium
14. Woźniak Witold – Członek Prezydium
15. Żmudka Sylwia – Członek Prezydium
16. Domin Marcin – Członek Zarządu
17. Głowacz Janusz – Członek Zarządu
18. Jewuła Helena – Członek Zarządu
19. Lorek Anna – Członek Zarządu
20. Mordarska Elżbieta – Członek Zarządu
21. Obrał Józef – Członek Zarządu
22. Oleksy Iwona – Członek Zarządu
23. Paśnik Katarzyna – Członek Zarządu
24. Przeklasa Marek – Członek Zarządu
25. Róg Anna – Członek Zarządu
26. Stańczyk Grzegorz – Członek Zarządu
27. Topór-Mądry Anita – Członek Zarządu
28. Turzyniecki Wojciech – Członek Zarządu
29. Weydlich Roman – Członek Zarządu
30. Nazimek-Kolano Marta – Członek Zarządu, Przewodnicząca OKMN
31. Makulec Zbigniew – Członek Zarządu SEiR
32. Wieszczak Urszula – Członek Zarządu SPAiO