LEX CZARNEK 2 a przedszkola

W dniu 25 listopada, na platformie TEAMS w okręgu małopolskim ZNP spotkali się przedstawiciele oddziałów ZNP oraz nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, także nie zrzeszeni w naszym związku. Rozmawialiśmy – wspólnie z kol. Romanem Kisielewskim, przedstawicielem Komisji Ochrony Pracy przy Zarządzie

Branżowe zebrania delegatów na X Kongres: Branża -Oświata i Nauka i pierwsze posiedzenie Rady OPZZ Województwa Małopolskiego kadencji 2022 -2026

7 listopada w Warszawie odbyło się branżowe zebranie delegatów na X Kongres OPZZ Branży „Oświata i Nauka”. Wybrano członków Rady, Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej OPZZ na kadencję 2022-2026. Delegaci rekomendowali również kandydatów z Branży na członków Prezydium X Kongresu OPZZ