Prezydium ZG ZNP przyjęło stanowisko ws. projektowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

Prezydium ZG ZNP przyjęło stanowisko ws. projektowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

➡  Rozwiązania zawarte w propozycji resortu edukacji to skrajny przejaw lekceważenia nauczycieli i reprezentujących ich przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, dający poważny argument do podjęcia działań protestacyjnych. ➡  Deklarowana przez ministra Przemysława Czarnka „podwyżka” płac kosztem zwiększenia pensum i odebrania niektórych