Rusza nabór do Akademii ZNP!

W tym roku po raz pierwszy  rekrutacja do 2 różnych grup: młodych członków związku, którzy nie przekroczyli 35 roku życia; nowo wybranych prezesek i prezesów oddziałów, którzy po raz pierwszy pełnią funkcję w zarządzie oddziału. SZCZEGÓŁY: https://znp.edu.pl/rusza-nabor-do-akademii-znp/

Aktualny Statut ZNP

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z 31 stycznia 2020 roku dokonano rejestracji zmian w Statucie ZNP, uchwalonych 23 listopada 2019 roku przez XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Stosownie do treści art. 6945 § 2 Kodeksu