ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO
W KRAKOWIE

Nasz adres: Ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków.

TEL/FAX (12-633-58-82)                                 E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl

"Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest."
.: STRONA GŁÓWNA

Każdy, kto chce wstąpić w szeregi Związku Nauczycielstwa Polskiego powinien złożyć deklarację u prezesa Ogniska ZNP w swojej placówce lub osobiście do Zarządu Oddziału, działającego na jego terenie.
Dołącz do nas! Razem lepiej!!!


Aktualności ZG ZNP .


MEN chce zmienić system wynagradzania nauczycieli


Sejm za likwidacją wskaźników, uchwalił naszą poprawkę!

22 listopada Sejm przyjął poprawkę do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Poprawka ta – z naszej inicjatywy – wykreśla z art. 6a ustawy Karta Nauczyciela regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczyciela i dyrektora (za przyjęciem poprawki było 410 posłów). Nowa regulacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r.
Przypominamy, że jest to poprawka Związku Nauczycielstwa Polskiego, którą od 2017 r. forsowaliśmy w parlamencie. Działania związku, w tym przeprowadzenie badania ankietowego w sprawie zmiany formuły oceny pracy nauczycieli, w którym wzięło udział blisko 300 tys. nauczycieli, przyniosły efekt. Fakt ten traktujemy jako spełnienie pierwszego etapu działań w zakresie koniecznoœci nowelizacji przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego. 21 listopada ZNP wystąpił do minister edukacji Anny Zalewskiej o ustalenie terminu spotkania w celu podjęcia wspólnych prac nad nowym kształtem pozostałych przepisów o ocenie pracy nauczyciela. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania.


Przyłapaliśmy oświatową „S”

Niestety, przykro nam to pisać, bo to przecież nauczyciele, ale oświatowa „Solidarność” mija się z faktami!
Wbrew twierdzeniom zawartym w komunikacie KSOiW NSZZ „Solidarność” z 16.11.2018, nie jest prawdą, że jej przewodniczący Ryszard Proksa „ostro skrytykował” regulaminy oceny na posiedzeniu zespołu trójstronnego 7 listopada br. Co więcej, w trakcie tego posiedzenia nie poparł on wniosku ZNP o rozszerzenie porządku obrad zespołu o punkt dotyczący problemów związanych z nową formułą oceniania nauczycieli.
W komunikacie tym „Solidarność” pisze również, że „na tym spotkaniu nie było przewodniczącego ZNP Sławomira Broniarza”. Nie było, ponieważ od początku w pracach zespołu bierze udział z naszej strony wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i kilkuosobowy zespół, specjalnie powołany w tym celu przez Prezydium ZG ZNP, a składający się z nauczycieli, prawników i ekspertów, o czym informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej.
Posiedzenie tego zespołu było rejestrowane. Żądamy od ministerstwa edukacji nagrania z posiedzenia zespołu w dn. 7.11.2018!
Po ataku ze strony oœwiatowej „S” z przykroœciš musimy stwierdzić, że w czasie trwających wiele miesięcy prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie głos oœwiatowej „S” nie istniał: albo jej przedstawicieli nie było, albo nie zabierali głosu - vide: transmisje z posiedzeń Sejmu, Senatu oraz ich komisji dostępne na oficjalnej stronie Sejmu.
Oœwiatowa „Solidarność” twierdzi, że nie jest poważnie traktowana przez MEN i pozostałe związki, ale organizacja, która tak postępuje, która markuje działania, zbojkotowała protest i strajk szkolny nauczycieli i pracowników oświaty, nie może być poważnie traktowana.


Protest

Część z Was pisze o wiadomości pojawiającej się w środowisku nauczycieli rozsyłanej mailowo lub sms’owo, a zaczynającej się od słów „W dniach 17.12-21.12 bierzemy L4….”.

ZNP nie jest jej autorem.

Związek przeprowadza ankietę – online i w formie papierowej – na temat preferowanej przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych form protestu.

Jej wyniki opublikujemy na początku grudnia, kiedy będzie wiadomo, w jakim proteście nauczyciele i pracownicy oświaty chcą uczestniczyć. Wówczas podejmiemy odpowiednie decyzje.


Nowy Konkurs dla młodzieży
"Sonderaktion Krakau i Tajna Organizacja Nauczycielska TON
podczas II wojny światowej"

organizowany przez Zarząd Okręgu Małopolskiego ZNP i Zarząd Oddziału ZNP Kraków - Śródmieście. Zachęcamy nauczycieli, by zmobilizowali swoich uczniów do poznania tych ważnych kart historii i udziału w konkursie.
Konkurs odbywa się pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Głosu Nauczycielskiego i Polskiego Towarzystwa Historycznego


Z porad prawnych mogą skorzystać wyłącznie członkowie ZNP na zasadach określonych Uchwałą nr 12/2017 Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP z dnia 31 maja 2017.

Uwaga! Zmiana dni pracy p. Teresy GłowińskiejWarto przeczytać o nowym systemie

oceny pracy nauczyciela - "Wokół szkoły" - Kwartalnik Pedagogiczno-Społeczny .

Nowe zasady udzielania urlopu na poratowanie zdrowia Głos Nauczycielski - 16.01.2018


Jeszcze raz o urlopach dla poratowania zdrowia - na stronie MEN


Kiedy nauczyciel może iść emeryturę bez względu na wiek.
Gazeta Prawna 22.01.2018


.: PORADY PRAWNE i preferencje dla członków ZNP
.: WŁADZE ZARZĄDU OKRĘGU
.: ODDZIAŁY POWIATOWE
.: WYDARZENIA
.: AKTUALNOŒCI ORGANIZACYJNE
.: INFORMACJE PRAWNE, WZORY DOKUMENTÓW
.: OPINIE, UCHWAŁY, APELE
.: OFERTA TURYSTYCZNA, SPORTOWA I KULTURALNA
.: WAŻNE ADRESY
.: NASZ RODOWÓD
.: OSTATNIE POŻEGNANIA

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów


ADRESY
obiektów wypoczynkowych
ZNP !!!!!!

Nasz adres:

Zarząd Okręgu
Małopolskiego ZNP
ul. Karmelicka 32
31-128 Kraków
TEL/FAX (012-633-58-82)
E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl


Strona powstała w połowie listopada 2006.
Redaguje jš i uaktualnia

Barbara Bohosiewicz
E-mail: bbohosiewicz@znp.edu.pl

© 2006 Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.