Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP w sprawie założeń do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli

„Rozwiązania zaprezentowane podczas spotkania grupy roboczej powołane w ramach  Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty są rażąco niekorzystne dla nauczycieli i zdecydowanie mniej korzystne finansowo od obecnie obowiązujących nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Znacząco odbiegają też od deklaracji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka,

Wspomnienie z Debaty Edukacyjnej

Oto krótki film z debaty edukacyjnej „Czy edukacja rzeczywiście jest najważniejsza?”, która odbyła się 24 kwietnia w Krakowie w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Organizatorem wydarzenia byli: ZNP Okręg Małopolski i Miasto #Kraków. Inspirację do tego wydarzenia stanowiło Miasteczko Edukacyjne,