ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO
W KRAKOWIE

Nasz adres: Ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków.

TEL/FAX (12-633-58-82)                                 E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl

"Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest."
.: STRONA GŁÓWNA

Rok 2016


10.10.2016 - Pikiety ZNP w 16 województwach


NIEDOBRA ZMIANA W EDUKACJIZachęcamy do podpisania petycji ZNP w obronie polskiej szkoły


Koalicja " NIE dla chaosu w szkole!!!!


URATUJMY polską edukację!


Zgodnie z Uchwałą ZG ZNP i harmonogramem działań w ostatnich dniach odbyły się dwa ważne spotkania:

8.09.2016 - spotkanie prezesów Oddziałów o skutkach reformy edukacji z udziałem kol. Krzysztofa Baszczyńskiego - wiceprezesa ZG ZNP


7.09.2016 - spotkanie z przedstawicielami partii politycznych i stowarzyszeń w sprawie reformy


Warto przeczytać:

22.09.2016 - Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty odnośnie nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela


20.09.2016 - Rodzice obawiają się zmian w stukturze systemu oświaty - portal Edunews.pl


20.09.2016 - ciekawy artykuł Krytyki Politycznej o skutkach reformy edukacji.


Kim są eksperci, którzy napiszą nowe podstawy programowe? - 19.09.2016 w "Gazecie Wyborczej"


Antyrewolucja w edukacji - 17.09.2016 w "Gazecie Wyborczej"


Co czeka szkoły po reformie - 16.09.2016 w "Gazecie Wyborczej"

O reformie edukacji - 8.09.2016 w "Gazecie Wyborczej"


"Reforma to edukacyjny zamach stanu" - rozmowa z prezesem ZNP - "Newsweek", 1.09.2016


"Nauczyciele zmuszani do pracy za darmo" - 7.09.2016 w "Gazecie Prawnej"


O zmianach w edukacji na "Portalu Oświatowym"Listy ZNP - z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017

O REFORMIE EDUKACJI - komentarz prezesa ZNP.


.: PREFERENCJE DLA CZŁONKÓW ZNP
.: WŁADZE ZARZĄDU OKRĘGU
.: ODDZIAŁY POWIATOWE
.: WYDARZENIA
.: AKTUALNOŚCI ORGANIZACYJNE
.: INFORMACJE PRAWNE, WZORY DOKUMENTÓW
.: OPINIE, UCHWAŁY, APELE
.: OFERTA TURYSTYCZNA, SPORTOWA I KULTURALNA
.: WAŻNE ADRESY
.: NASZ RODOWÓD
.: OSTATNIE POŻEGNANIA

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów


ADRESY
obiektów wypoczynkowych
ZNP !!!!!!


Ostatnia aktualizacja strony
25.09.2016


Ważne!!!

Od 1.09.2016 decyzję i realizację ew. dodatkowego ubezpieczenia członków podejmowały samodzielnie Oddziały ZNP i tam należy zasięgać informacji o ew. uprawnieniach ubezpieczeniowych.


8.09.2016 - spotkanie prezesów Oddziałów o skutkach reformy edukacji z udziałem kol. Krzysztofa Baszczyńskiego - wiceprezesa ZG ZNP


7.09.2016 - spotkanie z przedstawicielami partii politycznych i stowarzyszeń w sprawie reformy


Zmiana godzin porad prawnych dla członków ZNP


Nr polisy, dla zdarzeń od 1.09.2015 do 31.08.2016 w Ergo Hestia dla członków ZNP,których Oddziały podjęły decyzję o ubezpieczeniu w ramach składki związkowej za ten okres.

Nasz adres:

Zarząd Okręgu
Małopolskiego ZNP
ul. Karmelicka 32
31-128 Kraków
TEL/FAX (012-633-58-82)
E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl


Strona powstała w połowie listopada 2006.
Redaguje ją i uaktualnia

Barbara Bohosiewicz
E-mail: bbohosiewicz@znp.edu.pl

© 2006 Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.