VIDEO- KOMENTARZ DO PROPOZYCJI PŁACOWYCH,

  21 września minister edukacji przedstawił związkom zawodowym propozycje, które polegają m.in. na: zwiększeniu ewidencjonowanych godzin pracy, faktycznym zmniejszeniu stawki godzinowej wynagrodzenia, zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, likwidacji analizy średnich wynagrodzeń jako instrumentu kontrolnego osiągania ustawowych stawek wynagrodzenia, likwidacji dodatku uzupełniającego,

VIDEO: Podpisz się pod inicjatywą obywatelską „Godne płace”!

VIDEO: Podpisz się pod inicjatywą obywatelską „Godne płace”!

https://youtu.be/9xz5BiaZTJw Proponujemy, aby wysokość wynagrodzenia nauczycieli była powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce! Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym PKB. Taki mechanizm odpolityczni kwestię podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich, zabezpieczając ją przed wykorzystywaniem tej kwestii w bieżącej grze politycznej