Szkolenie Zarządu i Przewodniczących Okręgowej Małopolskiej SEiR ZNP  w Zakopanem na „Ciągłówkach”
w dniach 21- 24. 09. 2021

Organizatorem spotkania była Przewodnicząca Okręgowej Małopolskiej SEiR ZNP w Krakowie – Halina Bryg. Gośćmi– Przewodniczący Krajowej SEiR ZNP w Warszawie – Zbigniew Dworecki, Prezes ZNP Okręgu Małopolskiego w Krakowie – Arkadiusz Boroń, oraz Maria Król i Maria Kramarczyk – prelegentki
W szkoleniu uczestniczyło 45 osób.

Szkolenie odbyło się z zachowaniem bezpieczeństwa i wszelkich wymogów sanitarnych  ze względu na Covid 19.

Koleżanki z Oddziałowej SEiR z Zakopanego Grażyna Warot i Krystyna Niwińska wprowadziły nas w niecodzienny klimat zakopiańszczyzny- „Zakopane – stolica Tatr i współczesność”. Przybliżyły atrakcje stolicy Tatr i ludzi zasłużonych.

„Ciągłówki” – Nauczycielskie Centrum Wypoczynkowo – Rehabilitacyjne – to Ośrodek ZNP położony w południowo – zachodniej części Zakopanego w pobliżu kolejki szynowej na Gubałówkę a stokiem narciarskim Harenda, z pięknym widokiem na Tatry

Historię tego obiektu przybliżyła nam W – ce Przew. Okręgowej Małopolskiej SEiR ZNP w Krakowie – Anna Jasica, który to w roku 1925 pełnił funkcje sanatorium nauczycielskiego dla ludzi chorych na gruźlicę. Wybudowany został w całości z funduszy związkowych. Stanowi pomnik i symbol związkowej ofiarności, który wspieramy.

Członek Zarządu Okręgowej Małopolskiej SEiR ZNP w Krakowie – Elżbieta Baran złożyła analizę sprawozdania z działalności Sekcji Oddziałowych, w czasie pandemii za lata 2019 – 2020.
Po burzliwej dyskusji wysunięto wnioski pod adresem Sekcji Oddziałowych, Okręgowej i Krajowej.

Zaproszone kol. Maria Kramarczyk z Oświęcimia i Maria Król z Limanowej brały udział  w 2020 r w konkursie zorganizowanym przez Krajową SEiR dla upamiętnienia 80 –tej rocznicy TON. Celem konkursu było przypomnienie młodemu pokoleniu i upowszechnieniu wiedzy
o bohaterskiej postawie polskich nauczycieli w czasie II wojny światowej. Zaprezentowały prelekcję na temat: „Pamięć i upowszechnianie wiedzy o tajnym nauczaniu na terenie Oświęcimia”, oraz „Tajne nauczanie na Ziemi Limanowskiej

Prezes ZNP Okręgu Małopolskiego – Arkadiusz Boroń przedstawił aktualną sytuację w oświacie. Zwrócił uwagę na to, że propozycje Ministerstwa Oświaty nie służą podniesieniu prestiżu nauczyciela.

Są wyrazem braku szacunku dla tej grupy zawodowej i nieznajomości realnych warunków jej pracy.

ZNP domaga się, by wynagrodzenie nauczycieli było związane ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Protestuje przeciwko „rzekomej podwyżce”, którą nauczyciele sfinansowaliby ją sami. Zachęcił wszystkich do zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”..

Przedstawił wizję stworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na tyłach krakowskiej siedziby ZNP przy ul. Karmelickiej 32. Byłby to skwer im. TON  ze ścieżką edukacyjną, zagospodarowaniem piwnic na gabloty multimedialne z materiałem archiwalnym dla upamiętnienia 20 tysięcy polskich nauczycieli, którzy nauczali w podziemiach,  z czego 8 tysięcy z nich zostało zamordowanych przez Niemców.

Zbigniew Dworecki – Przewodniczący Krajowej SEiR w Warszawie zajął stanowisko dotyczące Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Senior, Funduszu Zdrowia, Folderze Zdrowia, konieczności opłacania składek członkowskich, sprawozdań opisowych.

Kronikarka Okręgowej Małopolskiej SEiR ZNP w Krakowie – Zofia Stanisz – Zoń przedstawiła, na czym polega jej praca. Podkreśliła ciężką i odpowiedzialną pracę kronikarza. Zwróciła się z prośbą do przewodniczących Sekcji Oddziałowych, by doceniły  trud i wysiłek kronikarek. Podała termin Małopolskiego Przeglądu Kronik za lata 2019 – 2022 oraz jego cel, przypomniała o obowiązku pisania artykułów do Małopolskiej Kroniki. Poinformowała o przeprowadzonym szkoleniu kronikarek w lutym br., o wystawie multimedialnej poświęconej postaci Wielkiego Polaka Św. Jana Pawła II z okazji 100 – rocznicy urodzin i 27 rocznicy Jego Pontyfikatu, o przygotowaniach przez kol. Hannę Jakubek następnej prezentacji multimedialnej z okazji 115 – lecia ZNP oraz planach działalności artystycznej na przyszłość.

W- ce Przew. Okręgowej Małopolskiej SEiR ZNP Ewa Maria Adamska przypomniała zasady dokumentowania pracy Sekcji Oddziałowych.

Ignacy Sadko – Członek Zarządu Okręgowej Małopolskiej SEiR ZNP podał termin Spartakiady dla Seniorów, Halina Bryg –podała termin spotkania świątecznego w Niepołomicach.

W trzecim dniu, część uczestników wyjechała do Bratysławy, pozostali wracali do domów lub zwiedzali atrakcyjne obiekty Zakopanego podziwiając jego panoramę.

Kronikarka Okręgowej Małopolskiej SEiR ZNP  -Zofia Stanisz – Zoń

Relacja zdjęciowa:

SAM_2695             SAM_2668 SAM_2691        SAM_2685       SAM_2667     SAM_2662

 

Szkolenie Zarządu
Okręgowej Małopolskiej SEiR ZNP w Warszawie

1 września 2021r Zarząd Okręgowej Małopolskiej SEiR ZNP przed Pomnikiem Nauczycieli Tajnego Nauczania na warszawskim Powiślu, uczestniczył w uroczystym Apelu Pamięci z okazji 80 rocznicy TON.

Złożył wiązankę kwiatów i oddał hołd niezwykłym nauczycielom – bohaterom II wojny światowej. złożenie kwiatów          DSC01239

Władze Sekcji

Władze ZNPW Apelu uczestniczyli przedstawiciele władz związkowych ze Sławomirem Broniarzem – prezesem ZNP, oświaty, wojska, władz Warszawy, nauczyciele, delegacje warszawskich szkół z pocztami sztandarowymi uświetniając programem artystycznym uroczystość.

Padało wiele nazwisk nauczycieli bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę z narażeniem życia. To oni zrzeszeni w ZNP włączali się w działalność konspiracyjną w Powstaniu Warszawskim, w którym zginął przedwojenny prezes ZNP – Zygmunt Nowicki – jeden z przywódców Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, poseł na Sejm II RP, redaktor „Głosu Nauczycielskiego”

Sam Związek przeszedł do konspiracji już w 1939r przyjmując nazwę TON. Przystąpił do organizowania polskiej oświaty, stając się głównym filarem działalności edukacyjnej Polskiego Państwa Podziemnego.

3 września Zarząd spotkał się z Prezesem ZG ZNP- Sławomirem Broniarzem, który zapoznał nas z historią budynku ZNP, kierunkami zmian w oświacie. Podkreślił, że ZNP, jako jeden najstarszy  i największy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce, walczy o lepsze warunki pracy, godne podwyżki płac i zabezpieczenia socjalnego pracowników oświaty.

SAM_2649 SAM_2648 SAM_2650

ZNP nie godzi się z rządem na wprowadzenie wyższego pensum, odebrania części dodatków i obcięcia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poczet „rzekomej podwyżki”, Zbierane są podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Godna płaca i wysoki prestiż nauczyciela”

Prezes Broniarz zapoznał z zasadami przyznawania zniżek w obiektach ZNP, zachęcał do wstępowania w szeregi Związku nauczycieli młodych.

 

Zarząd zwiedził Pałac Króla Jana III na Wilanowie – pierwsze polskie muzeum starożytności, prezentujące bogatą kolekcję dzieł sztuki europejskiej i orientalnej oraz bezcenne pamiątki związane z rodem Sobieskich piękne parki i ogrody.

DSC01315

Zarząd przygotował program spotkania do Zakopanego na szkolenie Przewodniczących SEiR  w  dniach 21 – 24. 09, przydzielił zadania poszczególnym swoim członkom.

 

Szkolenie kronikarzy

W dniu 9 czerwca 2021 r w Krakowie hotelu „Logos” odbyło się szkolenie kronikarzy SEiR ZNP Okręgu Małopolskiego. Organizatorem szkolenia była kol. Halina Bryg – Przewodnicząca Okręgowej Małopolskiej SEiR ZNP i równocześnie Wiceprzewodnicząca Zarzadu Krajowej SEiR .   W szkoleniu uczestniczyło 17 osób.

Zaproszeni Goście to: Arkadiusz Boroń – Prezes Okręgu Małopolskiego ZNP, Beata Bartusik – Waśniowska– Sekretarz Zarządu Okręgu ZNP, Ewa Adamska – Wiceprzewodnicząca SEiR  Okręgu Małopolskiego. Danuta Studziżba – Księgowa Okręgu Małopolskiego.

Szkolenie prowadziła Zofia Stanisz – Zoń – Kronikarka Okręgu Małopolskiego SEiR

Prezes Okręgu Małopolskiego Arkadiusz Boroń przedstawił projekt powstania w Krakowie pierwszego w Polsce Muzeum TON dla upamiętnienia i uczczenia pamięci ludzi tamtych lat. Zwrócił się do kronikarzy z prośbą o szukanie materiałów na swoim terenie o nauczycielach związanych z tą działalnością w czasie II wojny światowej.

Pierwsza część  szkolenia obejmowała teorię, której tematyka dotyczyła prawidłowego prowadzenia kronik: – Co to jest kronika? – jej wygląd, funkcja, znaczenie, cechy, cel prowadzenia, znaczenie dokumentacji kronikarskiej, dane merytoryczne, zasady dokumentowania, cechy i rola kronikarza, notatka kronikarska, język kroniki.

Druga część praktyczna. Przykłady i analiza notatek z przywiezionych kronik Sekcji Oddziałowych. Różnorodność kronik: od pisanych ręcznie, po nowoczesne techniki komputerowe, była okazją do wymiany doświadczeń
Analiza wpisów Sekcji Oddziałowych do Małopolskiej Kroniki – nieprawidłowości, wyróżnienia), pisemna – relacja ze szkolenia. „Jak i o czym pisać do Kroniki Małopolskiej”

Prezentacja i analiza  wpisów do Kroniki Małopolskiej na temat „ Praca Sekcji w 2020r w okresie coronawirusa”.

    Trzecia część informacyjna: Kronikarze zostali zapoznani z propozycjami regulaminu i kryteriami oceniania kronik opracowany przez Małopolską SEiR,  kryteriami oceniania kronik oraz informacjami pomocniczymi do prowadzenia kronik SEiR przez Krajowy Zarząd SEiR w Warszawie z ubiegłej kadencji.  Wywołał on najwięcej kontrowersji zwłaszcza jego punktacja „Rodzaje działalności”, które w większości nie dotyczą pracy kronikarza i nie powinny wpływać na ocenę kronik. Zapoznano z regulaminem „Małopolski przegląd Kronik” obejmujący lata 2019 – 2022 w Krakowie, oraz kryteriami oceniania kronik.

Kronikarze podkreślali potrzebę takich szkoleń, które sprzyjają wymianie doświadczeń i zacieśnianiu bliższych relacji, co wpłynie, na jakość ich niełatwej pracy kronikarskiej ku pamięci kolejnych pokoleń.

Otrzymali zestawy materiałów pomocnych do prowadzenia kronik „Jak prowadzić kronikę” i „ABC kronikarza”, regulaminy konkursów i przeglądów kronik, informacje pomocne do prowadzenia kronik przez SEiR oraz kryteria oceniania kronik przysłane z Zarządu Krajowej SEiR.

Opis przygotowała kol. Zofia Stanisz – Zoń

Zdjęcia wykonała kol. Maria Kramarczyk

img_17 img_16 img_12 img_5 img_8 img_11 img_1 img_3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SPOTKANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH ODDZIAŁOWYCH SEiR ZNP OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO  – HOTEL „LOGOS” W KRAKOWIE

W dniu 1 czerwca 2021 roku, po długiej pocovidowej przerwie odbyło się spotkanie Zarządu Okręgowej Małopolskiej SEiR ZNP w budynku ZNP oraz Przewodniczących Oddziałowych Sekcji w hotelu „Logos” z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych. Obecne były 44 osoby.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycił Prezes ZNP Arkadiusz Boroń, który zgodnie z Uchwałą ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 roku podpisanej przez Prezesa ZNP Sławomira Broniarza wręczył odznaki dla zasłużonych organizatorów kultury, sportu i turystyki kol. Zbigniewowi Makulec, kol. Grażynie Rzeszót i kol. Zofii Stanisz – Zoń

Wystąpienie Prezesa dotyczyło ogólnej charakterystyki sytuacji w oświacie.
Wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją materialną nauczycieli. Pokreślił rolę Związku w zapobieganiu niekorzystnym zmianom dotyczących pensum oraz prestiżu zawodu nauczyciela.  Związek nie godzi się na propozycje MEiN dotyczące zmian statusu zawodu nauczyciela. ZNP chce rzeczywistego zwiększenia prestiżu zawodu nauczyciela, godnej pensji w oświacie, godnej waloryzacji rent i emerytur obecnych seniorów, którzy budowali ten Związek.

Przedstawił propozycję utworzenia w Krakowie Muzeum TON i „Ścieżki edukacyjnej śladami TON”, by uczcić pamięć założycieli i często już zapomnianych działaczy ZNP. Zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie wśród członków Związku możliwości skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji pocovidowej w Uzdrowisku Nałęczów lub innych sanatoriach, czy szpitalach.

Poinformował o zniżkach dla członków Związku w ośrodkach wypoczynkowych i hotelach związkowych.
Przekazał prośbę od Przewodniczącego Krajowej SEiR Zbigniewa Dworeckiego, który zwrócił się do prezesów Oddziałowych Sekcji o przekazywanie wszystkich informacji z Zarządu Głównego na bieżąco Przewodniczącym Sekcji Oddziałowych m.in. Propozycje i informacje potencjalnych autorów publikacji o Liceach Pedagogicznych, o rozstrzygnięciach konkursu „Pamięć i tożsamość”, funduszu socjalnym i innych.

Podał, że Ogólnopolskie uroczystości 115 – lecia ZNP i 80 – tej rocznicy TON, które miały odbyć się w 2019 roku mogą odbyć się w październiku z okazji DEN na Uniwersytecie Pedagogicznym lub AGH w Krakowie po podjęciu ostatecznej decyzji przez ZG ZNP w Warszawie.

Planowana przez Sekcję wystawa artystyczna dla uczczenia 115 rocznicy ZNP jest możliwa „ na żywo” lub w razie nasilenia pandemii wirtualnie, o co zwróciła się z zapytaniem organizatorka wystaw – kol. Zofia Stanisz – Zoń

Na posiedzeniu Zarządu podjęto uchwałę: o dofinansowanie publikacji na temat TON dla Sekcji Oddziałowej z Limanowej i Oświęcimia, organizacji wyjazdowego posiedzenia Zarządu do Warszawy, przygotowanie szkolenia dla Przewodniczących w Zakopanem, tematyką szkolenia z wystąpieniem autorek opracowań o TON Marią Król i Marią Kramarczyk, organizacją wycieczki do Bratysławy.

Przewodnicząca Sekcji kol. Halina Bryg wręczyła Sekcjom Oddziałowym podziękowania za wsparcia „Funduszu Senior” tak bardzo potrzebnego ludziom dotkniętym chorobą.

Kol. chętnie dzieliły się organizacją pracy w czasie pandemii. Wszystkie wypowiadały się, że był to okres bardzo trudny. Formy pracy i pomocy były i są różnorodne: począwszy od kontaktów telefonicznych, robienie zakupów podstawowych artykułów spożywczych, lekarstw, szycie maseczek, zapomogi statutowe i losowe, życzenia z okazji świąt, obdarowywanie upominkami, wolontariat, rejestracje w przychodniach, czy pomoc przy umieszczeniu chorego w szpitalach i wiele innych.

Przewodniczący zaniepokojeni są faktem, że emeryci – członkowie ZNP piszący o zapomogi statutowe czy regulaminowe z funduszy związkowych, nie mogą ich otrzymać w przypadku braku opłacenia składek na bieżąco w wysokości zgodnej ze statutem ZNP.

Plan VII Małopolskiej Spartakiady Sportowej przedstawił kol. Zbigniew Makulec

Kol. Zofia Stanisz – Zoń zaprosiła chętne kol. kronikarki zwłaszcza początkujące do wzięcia udziału w szkoleniu kronikarek w dniu 9 czerwca do Hotelu „Logos”

Na zakończenie spotkania podano obiad.

SAM_2581 SAM_2580 SAM_2579 SAM_2578 SAM_2577 SAM_2576 SAM_2575 SAM_2573 SAM_2572

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nekrolog

ROK 2020

To bardzo trudny rok. Tyle szczytnych planów. I co? I nic z tego! Pandemia, szerzące się zakażenia koronawirusem, obostrzenia sanitarne uniemożliwiły realizację zadań.

Musieliśmy zrezygnować – ze spotkań przewodniczących Sekcji, imprez kulturalnych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, organizacji wystaw, zawodów sportowych, szkolenia kronikarek  i nowych przewodniczących. Niektóre przesunięte zostały na 2021r

Z zaplanowanych posiedzeń Zarządu i Prezydium odbyły się dwa. Jedno stacjonarne i jedno zdalne, na których opiekunowie rejonów złożyli sprawozdanie o trudnościach, możliwej pracy w czasie pandemii oraz formach wzajemnej pomocy.

Sekcja musiała się zmierzyć z tymi trudnościami. Z pomocą Zarządu Okręgu Małopolskiego zorganizowano pracę zdalną.
Przy współpracy z Zarządami Oddziałów wysyłano do przewodniczących Sekcji pocztą internetową ważne komunikaty informującego działaniu Sekcji Okręgowej, pomocnicze materiały z Sekcji Krajowej. Korzystano także z kontaktów indywidualnych drogą telefoniczną i e – mailową

Mimo pandemii Sekcja pracowała systematycznie: pełniła dyżury w siedzibie Związku, sporządziła pełną listę – 470 członków należących do ZNP ponad 60 lat, przesyłała imienne dyplomy z podziękowaniem Prezesa ZG ZNP i przewodniczącego Sekcji Krajowej.

Uczestniczyliśmy w realizacji filmu promującego Okręg Małopolski „Świadkowie historii” – Uczestnicy tajnych kompletów i najbliżsi członkowie rodzin nauczycieli TON wystąpili w kilku scenach filmu 80 – tej rocznicy powstania TON.

Członkowie Okręgu Małopolskiego brali udział w Ogólnopolskim konkursie „O tajnym nauczaniu” i „Życie w reżimie sanitarnym”. Swoje odczucia publikowali także na łamach Głosu Nauczycielskiego i wpisach do kroniki okręgowej.

Kronikarka Sekcji opracowała szczegółowa tematykę szkolenia kronikarek i regulamin konkursu kronik

Priorytetem działań Sekcji była w miarę możliwości pomoc i wspieranie potrzebujących kol. i kol. chorych, samotnych – zapomogi zdrowotne

Ten trudny czas „zostań w domu seniorze” wykorzystano do opracowania publikacji „Spojrzenie wstecz”. Są to wspomnienia Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Bochni. Publikacja ma na celu podkreślić rolę Liceum Pedagogicznego dla rozwoju oświaty i ocalić od zapomnienia to, co bezpowrotnie minęło.

Dzięki pomocy Zarządu Okręgu Małopolskiego zainstalowano niezbędne urządzenia elektroniczne do pracy zdalnej, oprogramowanie do prowadzenia wideokonferencji oraz program TEAMS dla chętnych członków SEKCJI .

Rok 2020 – to koszmar, brak koleżeńskich kontaktów, wymiany doświadczeń. Ciągły strach, niepewność, lęk

 

 

 

 

Na Święta Bożego Narodzenia 2019  i Nowy Rok 2020 przew. Sekcji kol. Halina Bryg, przesłała pocztą elektroniczną życzenia.

W dniu 16 grudnia 2019 r uroczyste spotkanie Zarządu i Przewodniczących Okręgowej SEiR ZNP w Krakowie swoją obecnością zaszczyciły władze związkowe Okręgu Małopolskiego: kol. Beata Bartusik – Wiśniowska, kol. Marta Nazimek – Kolano – Klub Młodego Nauczyciela,kol. Krystyna Kucała była Wiceprzewodnicząca, Danuta Studziżba – księgowa, Aleksander Szary, Kazimierz Duplak, Wiesław Bryg oraz byli przewodniczący Oddziałowych Sekcji

„Hawełka” najstarsza restauracja w Rynku Głównym w Krakowie, której właściciel Antoni Hawełka postanowił, że jego lokal zasłynie nie tylko w Polsce, ale i na świecie wyśmienitymi, polskimi potrawami, wystrojem i wyjątkową atmosferą. Słowa dotrzymał – powiedziała kol. Ewa Adamska, przybliżając jej historię.

Spotkanie miało wyjątkowy charakter. Przewodnicząca Okręgowej SEiR kol. Halina Bryg złożyła wyrazy uznania i podziękowania ustępującym kol. i kol. z Zarządu Okręgowej Sekcji oraz byłym przewodniczącym Oddziałowych SEiR, za zaangażowanie i ofiarne wypełnianie zadań w poczuciu odpowiedzialności za oświatę, Związek, jego rangę i autorytet, życząc im dobrego zdrowia oraz pomyślności na dalsze lata. Podziękowała również kol. pełniącym obecnie funkcje w Zarządzie za bezinteresowne poświęcenie i zaangażowanie
w działalność Sekcji.
Przedstawiła skład nowego Zarządu oraz zaprezentowała nowo wybranych przewodniczących Sekcji.

Po sprawozdaniu z działalności finansowej zapoznała z planem pracy na 2020 rok. Na zakończenie złożyła życzenia spokojnych, radosnych, pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, sukcesów w pracy związkowej i życiu osobistym.

Podobne życzenia przekazały nam władze związkowe, podkreślając znaczenie takich spotkań, które sprzyjają pielęgnowaniu i odnawianiu więzi z innymi, kultywowaniu tradycji życząc, by ten wyjątkowy czas był pełen pięknych chwil, rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości, a nachodzący 2020 Rok obfitował w nowe inspiracje, pomyślne wydarzenia, które dają energię na każdy dzień

Przy dzielenia się opłatkiem padało się wiele ciepłych, serdecznych słów, życzenia zdrowia, radości, by spotkać się za rok.  Dało zauważyć się radość i łzy wzruszenia.

Kolędy i pastorałki w wykonaniu solistki Adrianny Ochał wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój

Zupa grzybowa i ryba z kapustą były dopełnieniem spotkania.

W spotkaniu uczestniczyło 75 osób.

SAM_2271 SAM_2272

 

SAM_2275 SAM_2270 SAM_2276