nekrolog

ROK 2020

To bardzo trudny rok. Tyle szczytnych planów. I co? I nic z tego! Pandemia, szerzące się zakażenia koronawirusem, obostrzenia sanitarne uniemożliwiły realizację zadań.

Musieliśmy zrezygnować – ze spotkań przewodniczących Sekcji, imprez kulturalnych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, organizacji wystaw, zawodów sportowych, szkolenia kronikarek  i nowych przewodniczących. Niektóre przesunięte zostały na 2021r

Z zaplanowanych posiedzeń Zarządu i Prezydium odbyły się dwa. Jedno stacjonarne i jedno zdalne, na których opiekunowie rejonów złożyli sprawozdanie o trudnościach, możliwej pracy w czasie pandemii oraz formach wzajemnej pomocy.

Sekcja musiała się zmierzyć z tymi trudnościami. Z pomocą Zarządu Okręgu Małopolskiego zorganizowano pracę zdalną.
Przy współpracy z Zarządami Oddziałów wysyłano do przewodniczących Sekcji pocztą internetową ważne komunikaty informującego działaniu Sekcji Okręgowej, pomocnicze materiały z Sekcji Krajowej. Korzystano także z kontaktów indywidualnych drogą telefoniczną i e – mailową

Mimo pandemii Sekcja pracowała systematycznie: pełniła dyżury w siedzibie Związku, sporządziła pełną listę – 470 członków należących do ZNP ponad 60 lat, przesyłała imienne dyplomy z podziękowaniem Prezesa ZG ZNP i przewodniczącego Sekcji Krajowej.

Uczestniczyliśmy w realizacji filmu promującego Okręg Małopolski „Świadkowie historii” – Uczestnicy tajnych kompletów i najbliżsi członkowie rodzin nauczycieli TON wystąpili w kilku scenach filmu 80 – tej rocznicy powstania TON.

Członkowie Okręgu Małopolskiego brali udział w Ogólnopolskim konkursie „O tajnym nauczaniu” i „Życie w reżimie sanitarnym”. Swoje odczucia publikowali także na łamach Głosu Nauczycielskiego i wpisach do kroniki okręgowej.

Kronikarka Sekcji opracowała szczegółowa tematykę szkolenia kronikarek i regulamin konkursu kronik

Priorytetem działań Sekcji była w miarę możliwości pomoc i wspieranie potrzebujących kol. i kol. chorych, samotnych – zapomogi zdrowotne

Ten trudny czas „zostań w domu seniorze” wykorzystano do opracowania publikacji „Spojrzenie wstecz”. Są to wspomnienia Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Bochni. Publikacja ma na celu podkreślić rolę Liceum Pedagogicznego dla rozwoju oświaty i ocalić od zapomnienia to, co bezpowrotnie minęło.

Dzięki pomocy Zarządu Okręgu Małopolskiego zainstalowano niezbędne urządzenia elektroniczne do pracy zdalnej, oprogramowanie do prowadzenia wideokonferencji oraz program TEAMS dla chętnych członków SEKCJI .

Rok 2020 – to koszmar, brak koleżeńskich kontaktów, wymiany doświadczeń. Ciągły strach, niepewność, lęk

 

 

 

 

Na Święta Bożego Narodzenia 2019  i Nowy Rok 2020 przew. Sekcji kol. Halina Bryg, przesłała pocztą elektroniczną życzenia.

W dniu 16 grudnia 2019 r uroczyste spotkanie Zarządu i Przewodniczących Okręgowej SEiR ZNP w Krakowie swoją obecnością zaszczyciły władze związkowe Okręgu Małopolskiego: kol. Beata Bartusik – Wiśniowska, kol. Marta Nazimek – Kolano – Klub Młodego Nauczyciela,kol. Krystyna Kucała była Wiceprzewodnicząca, Danuta Studziżba – księgowa, Aleksander Szary, Kazimierz Duplak, Wiesław Bryg oraz byli przewodniczący Oddziałowych Sekcji

„Hawełka” najstarsza restauracja w Rynku Głównym w Krakowie, której właściciel Antoni Hawełka postanowił, że jego lokal zasłynie nie tylko w Polsce, ale i na świecie wyśmienitymi, polskimi potrawami, wystrojem i wyjątkową atmosferą. Słowa dotrzymał – powiedziała kol. Ewa Adamska, przybliżając jej historię.

Spotkanie miało wyjątkowy charakter. Przewodnicząca Okręgowej SEiR kol. Halina Bryg złożyła wyrazy uznania i podziękowania ustępującym kol. i kol. z Zarządu Okręgowej Sekcji oraz byłym przewodniczącym Oddziałowych SEiR, za zaangażowanie i ofiarne wypełnianie zadań w poczuciu odpowiedzialności za oświatę, Związek, jego rangę i autorytet, życząc im dobrego zdrowia oraz pomyślności na dalsze lata. Podziękowała również kol. pełniącym obecnie funkcje w Zarządzie za bezinteresowne poświęcenie i zaangażowanie
w działalność Sekcji.
Przedstawiła skład nowego Zarządu oraz zaprezentowała nowo wybranych przewodniczących Sekcji.

Po sprawozdaniu z działalności finansowej zapoznała z planem pracy na 2020 rok. Na zakończenie złożyła życzenia spokojnych, radosnych, pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, sukcesów w pracy związkowej i życiu osobistym.

Podobne życzenia przekazały nam władze związkowe, podkreślając znaczenie takich spotkań, które sprzyjają pielęgnowaniu i odnawianiu więzi z innymi, kultywowaniu tradycji życząc, by ten wyjątkowy czas był pełen pięknych chwil, rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości, a nachodzący 2020 Rok obfitował w nowe inspiracje, pomyślne wydarzenia, które dają energię na każdy dzień

Przy dzielenia się opłatkiem padało się wiele ciepłych, serdecznych słów, życzenia zdrowia, radości, by spotkać się za rok.  Dało zauważyć się radość i łzy wzruszenia.

Kolędy i pastorałki w wykonaniu solistki Adrianny Ochał wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój

Zupa grzybowa i ryba z kapustą były dopełnieniem spotkania.

W spotkaniu uczestniczyło 75 osób.

SAM_2271 SAM_2272

 

SAM_2275 SAM_2270 SAM_2276