Członkowie Prezydium OSPAiO ZNP:

Małgorzata Romiszewska – Przewodnicząca

Urszula Wieszczak    – Wiceprzewodnicząca

Bożena Flaga    – Wiceprzewodnicząca

Elżbieta Piotrowska

Zbigniew Wyraz

Dominik Malarczyk

Członkowie Zarządu OSPAiO ZNP:

Maria Guroś
Elżbieta Kozień
Teresa Potępa
Bożena Flaga
Wiesława Kwiatkowska
Dominik Malarczyk
Elżbieta Piotrowska
Małgorzata Romiszewska
Urszula Wieszczak
 Zbigniew Wyraz
  Jolanta Żak