Członkowie Prezydium OSPAiO ZNP:

Romiszewska Małgorzata  – Przewodnicząca

Wieszczak Urszula            – Wiceprzewodnicząca

Flaga Bożena                    – Wiceprzewodnicząca

Piotrowska Elzbieta

Wyraz Zbigniew

Malarczyk Dominik

Członkowie Zarządu OSPAiO ZNP:

1.  Guroś Maria
2.  Kozień Elżbieta
3.   Potępa Teresa
4.  Flaga Bożena
5.  Kwiatkowska Wiesława
6.  Malarczyk Dominik
7.  Piotrowska Elzbieta
8.  Romiszewska Małgorzata
9.  Wieszczak Urszula
  10.Wyraz Zbigniew
  11.Żak Jolanta