Członkowie Zarządu Okręgu Małopolskiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego w kadencji 2019-2024

1. Boroń Arkadiusz – Prezes Okręgu Małopolskiego ZNP
2. Jakubek Hanna – Wiceprezes Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP
3. Wilczyński Tomasz – Wiceprezes Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP
4. Bartusik-Waśniowska Beata – Sekretarz Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP
5. Bryg Halina – Członek Prezydium, Przewodnicząca OSEiR
6. Jarczyk Małgorzata – Członek Prezydium
7. Kisielewski Roman – Członek Prezydium
8. Kowalski Jan – Członek Prezydium
9. Krzykawski Marek – Członek Prezydium
10. Lang Robert – Członek Prezydium
11. Romiszewska Małgorzata – Członek Prezydium, Przewodnicząca  OSPAiO
12. Pabis Andrzej – Członek Prezydium
13. Sadowski Józef – Członek Prezydium
14. Woźniak Witold – Członek Prezydium
15. Żmudka Sylwia – Członek Prezydium
16. Domin Marcin – Członek Zarządu
17. Głowacz Janusz – Członek Zarządu
18. Jewuła Helena – Członek Zarządu
19. Lorek Anna – Członek Zarządu
20. Mordarska Elżbieta – Członek Zarządu
21. Obrał Józef – Członek Zarządu
22. Oleksy Iwona – Członek Zarządu
23. Paśnik Katarzyna – Członek Zarządu
24. Przeklasa Marek – Członek Zarządu
25. Róg Anna – Członek Zarządu
26. Stańczyk Grzegorz – Członek Zarządu
27. Topór-Mądry Anita – Członek Zarządu
28. Turzyniecki Wojciech – Członek Zarządu
29. Weydlich Roman – Członek Zarządu
30. Nazimek-Kolano Marta – Członek Zarządu, Przewodnicząca OKMN
31. Makulec Zbigniew – Członek Zarządu SEiR
32. Wieszczak Urszula – Członek Zarządu SPAiO

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019-2024
1. Kasperek Tadeusz – Przewodniczący
2. Jaworski Stanisław – Wiceprzewodniczący
3. Orszulak Jerzy – Wiceprzewodniczący
4. Cieplińska – Puchała Jadwiga – Sekretarz
5. Skowron Marian – Członek Prezydium
6. Augustyńska Irena
7. Cempa – Pulit Grażyna
8. Flasz Grażyna
9. Królikowska Liliana
10. Perek Grzegorz
11. Rokicki Cezary
12. Rychel – Szklany Małgorzata
13. Żurek Wincenty

Okręg Małopolski na 42 Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP reprezentować będą:
1. Boroń Arkadiusz – Członek Zarządu Głównego ZNP
2. Kisielewski Roman – Członek Zarządu Głównego ZNP
3. Oleksy Iwona – Członek Zarządu Głównego ZNP
4. Wilczyński Tomasz – Członek Zarządu Głównego ZNP
5. Woźniak Witold – Członek Zarządu Głównego ZNP
6. Kasperek Tadeusz – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
7. Jakubek Hanna – Delegat
8. Jarczyk Małgorzata – Delegat
9. Kowalski Jan – Delegat
10. Lang Robert – Delegat
11. Lorek Anna – Delegat
12. Nazimek – Kolano Marta – Delegat
13. Stelmach Jerzy – Delegat
14. Pabis Andrzej – Delegat