Związek Nauczycielstwa Polskiego cały czas podejmuje – na różnych szczeblach – działania, które zgodnie ze statutem służą obronie godności, praw i interesów członków ZNP oraz dąży do jak najlepszego kształtowania naszej oświatowej rzeczywistości.

W tej zakładce znajdą się zapisy odnośnie różnych naszych aktualnych sukcesów – mniejszych i większych:

W Gminie Sułoszowa Związek Nauczycielstwa Polskiego uzgodnił w regulaminie wynagradzania nauczycieli wzrost naliczenia na dodatek motywacyjny z 5 do 7 % funduszu płac i podwyższenie dodatku za wychowawstwo z 300 do 350 zł. To wzrost ok 170 zł na etat miesięcznie. Rosną też dodatki funkcyjne dla dyrektorów.
Dziękujemy Wójtowi Gminy Panu Stanisławowi Gorajczykowi i Radzie Gminy Sułoszowa za życzliwość i dobra współpracę.

 

 

W dniu 26 października 2022 odbyły się negocjacje z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków Powiat z władzami Urzędu Gminy Zabierzów.
Rozmowy dotyczyły Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli a konkretnie pomniejszenia do 1% funduszu nagród. Negocjacje zakończyły się pomyślnie. Władze pozostawiły na nagrody 1,5% funduszu co powiększy kwotę przeznaczoną na nagrody o 150 000zł.
Dziękujemy Panu Przewodniczącemu Henrykowi Krawczykowi za przychylność i zrozumienie sytuacji nauczycieli.

 

 

received_646403592962190

Pozytywnie rozpatrzona skarga ZNP  ( Oddział w Suchej Beskidzkiej) na działalność Wójta w Gminie Zawoja….

skarga zawoja20200804[23823]skarga zawoja uzas.20200804[23824]

 

do A Lorek- Nowy Sącz   podziękowania

 

Uwaga – sukces! -14 maja 2020 – Nowy Targ

Po zaskarżeniu uchwały nr 157/III/2020 Zarządu Powiatu Nowotarskiego do Wojewody Małopolskiego z satysfakcją stwierdziliśmy, że w dniu wczorajszym została ona zmieniona. W związku z czym nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotarski dostaną zaległe wynagrodzenie za przeprowadzone i udokumentowane nadgodziny od 25 marca br.

5 maja 2020

ZNP Nowy Targ

Najbardziej palącą kwestią dotyczącą całego środowiska była kwestia wypłaty nadgodzin dla nauczycieli pracujących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 roku wprost nakazuje nauczycielom pracę w takim wymiarze jaki mieli przed zamknięciem placówek szkolnych, a więc także powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

W marcu wysłaliśmy do włodarzy Powiatu Nowotarskiego, jak i Miast i Gmin objętych naszym działaniem, apel wraz ze stosowną podstawą prawną w kwestii wynagrodzenia nauczycieli za czas przestoju w związku z zamknięciem szkół. Ponowny apel do samorządów skierowaliśmy w kwietniu.

Wg. naszych informacji w większości gmin nasze interwencje przyniosły skutek gdyż na podstawie zestawień przekazanych przez dyrektorów szkół, wypłaca się nauczycielom wynagrodzenie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Taka sytuacja jest w Mieście Nowy Targ, Gminie Nowy Targ, Mieście i Gminie Szczawnica, Gminie Czarny Dunajec, Gminie Spytkowice, Gminie Ochotnica Dolna, Gminie Raba Wyżna i Gminie Łapsze Niżne.

W Gminie Szaflary i Gminie Krościenko n/Dunajcem monitorujemy sytuację ponieważ nie zapadły tam jeszcze wiążące decyzje.

Co zaś się tyczy szkół średnich prowadzonych przez Powiat Nowotarski to z przykrością musimy stwierdzić, że Zarząd Powiatu uchwałą nr 157/III/2020 z dnia 31 marca 2020 r. wstrzymał wypłatę wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe.
W naszym odczuciu powyższa uchwała została wydana bez podstawy prawnej, w dodatku z przekroczeniem ustawowej kompetencji organu i jako taka została przez nas zaskarżona do Wojewody Małopolskiego. Pragniemy podkreślić, że nauczyciele prowadzą lekcje zdalnie w takim samym wymiarze jak przed zamknięciem szkół i zupełnie niezrozumiałym jest dla nas fakt niewypłacenia im wynagrodzenia za tą pracę.

Czekamy na uchylenie uchwały przez wojewodę i wypłatę zaległych wynagrodzeń.

Uwaga – sukces! –

Po zaskarżeniu uchwały nr 157/III/2020 Zarządu Powiatu Nowotarskiego do Wojewody Małopolskiego z satysfakcją stwierdziliśmy, że w dniu wczorajszym została ona zmieniona. W związku z czym nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotarski dostaną zaległe wynagrodzenie za przeprowadzone i udokumentowane nadgodziny od 25 marca br.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

30 kwietnia 2020

Sukces ZNP. Kraków wycofuje się z likwidacji domów kultury i międzyszkolnych ośrodków sportowych

Władze Krakowa wycofały projekty uchwał dotyczące przekształceń Młodzieżowych Domów Kultury i Międzyszkolnych Ośrodków Sportowych. W obronę placówek zaangażował się ZNP, który zbierał podpisy pod petycjami w tej sprawie.

Ratujmy krakowską edukację pozaszkolną! – alarmował w  Robert Lang z Oddziału ZNP Kraków-Nowa Huta .

Akcja zakończyła się sukcesem.

O burzliwych obradach krakowskiej Rady Miasta można przeczytać tutaj.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oddział Powiatowy ZNP Nowy Targ

22 sierpnia 2019

Szanowni Państwo!

Bardzo cieszy nas fakt, że nasze argumenty co do zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Spytkowice znalazły posłuch u Pana Wójta, który zmienił swoją wcześniejszą decyzję i podwyższył nauczycielom przedszkolnym dodatek za wychowawstwo do kwoty określonej w art. 34a Karty Nauczyciela.

Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę!

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w ostatnich miesiącach Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Nowym Targu zajmował się między innymi, wydawaniem opinii  do Regulaminów wynagradzania. Z satysfakcją przyjęliśmy, że we wszystkich opiniowanych Regulaminach nauczyciele wychowawcy w szkołach i przedszkolach są traktowani równo i mają dodatki funkcyjne w kwocie opisanej w art. 34a KN.