Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019-2024
1. Kasperek Tadeusz – Przewodniczący
2. Jaworski Stanisław – Wiceprzewodniczący
3. Orszulak Jerzy – Wiceprzewodniczący
4. Cieplińska – Puchała Jadwiga – Sekretarz
5. Skowron Marian – Członek Prezydium
6. Augustyńska Irena
7. Cempa – Pulit Grażyna
8. Flasz Grażyna
9. Królikowska Liliana
10. Perek Grzegorz
11. Rokicki Cezary
12. Rychel – Szklany Małgorzata
13. Żurek Wincenty