Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019-2024
Tadeusz Kasperek – Przewodniczący
Stanisław Jaworski – Wiceprzewodniczący
Jerzy Orszulak- Wiceprzewodniczący
Jadwiga Cieplińska – Puchała- Sekretarz
Marian  Skowron- Członek Prezydium
Irena Augustyńska
Grażyna Cempa – Pulit
Grażyna Flasz
Liliana Królikowska
Grzegorz Perek
Cezary Rokicki
Małgorzata Rychel – Szklany
Wincenty Żurek