Spektakularne podwyżki” zapowiadane przez ministra Czarnka  – popatrzcie jak to naprawdę ma wyglądać!

I gdzie te 20%?????

Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym), wyniesie dla:

1) dotychczasowych nauczycieli stażystów  – ok. 11% (wzrost o 345 zł);
2) dotychczasowych nauczycieli kontraktowych – ok. 8% (wzrost o 257 zł).

wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2022 – Tabela

wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2022 – projekt rozporzadzenia