Okręg Małopolski w Zarządzie Głównym ZNP reprezentują:
1. Arkadiusz Boroń– Członek Zarządu Głównego ZNP
2. Roman  Kisielewski– Członek Zarządu Głównego ZNP
3. Iwona Oleksy– Członek Zarządu Głównego ZNP
4. Tomasz Wilczyński– Członek Zarządu Głównego ZNP
5. Witold Woźniak– Członek Zarządu Głównego ZNP
6. Tadeusz Kasperek– Członek Głównej Komisji Rewizyjnej