Okręg Małopolski w Zarządzie Głównym ZNP reprezentują:
1. Boroń Arkadiusz – Członek Zarządu Głównego ZNP
2. Kisielewski Roman – Członek Zarządu Głównego ZNP
3. Oleksy Iwona – Członek Zarządu Głównego ZNP
4. Wilczyński Tomasz – Członek Zarządu Głównego ZNP
5. Woźniak Witold – Członek Zarządu Głównego ZNP
6. Kasperek Tadeusz – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej