Kolejna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości jest dla nas radosnym świętem. Uczcijmy pamięć wszystkich bojowników o Niepodległą, którzy walczyli o odrodzenie silnego, demokratycznego i sprawiedliwego państwa polskiego po 123 latach niewoli!

Jesteśmy dumni z faktu, że w pierwszym szeregu bojowników Niepodległości, u boku Marszałka Józefa Piłsudskiego, stali polscy nauczyciele – członkowie Związku!

https://znp.edu.pl/11-11-narodowe-swieto-niepodleglosci/

11 listopada

Z okazji Narodowego Dnia Niepodległości przypominamy publikacje Głosu Nauczycielskiego dotyczące udziału nauczycieli oraz Związku w walce o Niepodległą oraz w odrodzeniu państwa polskiego

https://glos.pl/11-listopada-narodowe-swieto-niepodleglosci-radosne-swietowanie

Narodowe Święto Niepodległości