21 listopada 2022r. na spotkaniu w Okręgu Małopolskim mieliśmy zaszczyt spotkać się z Prezesem ZNP, kol. Sławomirem Broniarzem.

W trakcie spotkania poruszone zostały sprawy: spotkania z Ministrem Czarnkiem, Premierem M. Morawieckim. Omówiono bieżącą sytuację w oświacie – w tym sprawy związane z procedowaniem tzw. LEX Czarnek 2 i wynikające z tego zagrożenia m.in. dla przedszkoli.

Zaprezentowano rekomendacje wynikające z działalności „Miasteczka Edukacyjnego” i przedyskutowano sposoby jak najszerszego  dotarcia do członków ZNP z tymi informacjami.

Prezes ZNP wręczył Złote Odznaki ZNP zasłużonym kolegom: Andrzejowi Pabisowi i Wojciechowi Turzynieckiemu.3 4 2

13 1 6 7 8 9 10

Spotkanie prezesów małopolskich Oddziałów ZNP.