W dniu 25 stycznia 2024 roku w budynku Muzeum Tatrzańskiego odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej postaci Ksawerego Praussa, jednego z Ojców Założycieli Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Uroczyste odsłonięcie tablicy, upamiętniającej Ksawerego Praussa poprzedziło przybliżenie jego sylwetki i bogatego życiorysu. Prezentację na temat związków Praussa z początkami Muzeum Tatrzańskiego, przygotował i wygłosił dr Marcin Warchałowski, kierownik działu przyrodniczego Muzeum. Następnie uzupełnił ją Grzegorz Rusek z Towarzystwa Tatrzańskiego. W uroczystości wzięła udział wnuczka Ksawerego Praussa, Pani Zofia Romaszewska, która opowiedziała o swoim dziadku z nieco innej, rodzinnej perspektywy.
Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentował w uroczystościach kol. Arkadiusz Boroń, Prezes Okręgu Małopolskiego

2

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej postaci Ksawerego Praussa