Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje pikietę protestacyjną w piątek, 1 września 2023 roku tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki edukacyjnych organizacji pozarządowych oraz rodziców, bo edukacja to nasza wspólna sprawa!

 FB_IMG_1689005001319                  UCZELNIE TEŻ DOŁĄCZĄ:       1-wrzesnia-idziemy-na-pikietę_fb_post_v2[62936]

Każdy może mieć inny powód, by protestować!

My 1 września jedziemy na pikietę, ponieważ:

  • ·         mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje – 3690 zł brutto dla początkującego nauczyciela
  • ·         państwo nie ceni nauczycieli. Dosłownie. Dzisiaj pensja początkującego jest tylko o 90 zł wyższa niż płaca minimalna
  • ·         kształcimy kadry, które przyczyniają się do rozwoju kraju, tymczasem uczelniom grozi zapaść kadrowa, bo niskie wynagrodzenia (5 zł powyżej minimalnej krajowej) nie przyciągają młodych zdolnych ludzi do pracy w zawodzie naukowca
  • ·         pogarszają się warunki nauki i pracy w oświacie, na polskich uczelniach i w placówkach badawczych
  • ·         brakuje nauczycieli a będzie gorzej, bo starzeje się obecna kadra
  • ·         mamy dość złych reform i ich skutków
  • ·         zależy nam na naszych uczniach i uczennicach oraz studentach i studentkach i wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat
  • ·         chcemy edukacji na miarę XXI, a nie XIX wieku z odchudzoną podstawą programową, 20-osobowymi klasami i wsparciem specjalistów;
  • ·         chcemy edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej, w tym realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pracowników, edukacji z profesjonalną i dowartościowaną kadrą
  • ·         chcemy edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości, edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej, edukacji równych szans

·         „rządy, które pozwalają na pauperyzację nauczycielek i nauczycieli oraz obniżanie ich społecznego i zawodowego prestiżu, w bezpośredni sposób narażają na niebezpieczeństwo przyszłość swoich narodów”(„25 lekcji o edukacji i demokracji”).

LOGO_lekcja-obywatelska_final[62935]

PIKIETA 1 WRZEŚNIA 2023