https://www.youtube.com/watch?v=zwBrTACmJc8

 

19 listopada 2021 r. – zgodnie z przyjętym przez Prezydium ZG ZNP stanowiskiem – Związek zwrócił się o wspólne rozpoczęcie przez trzy centrale związkowe sporu z rządem na forum Rady Dialogu Społecznego.

Pisma w tej sprawie zostały przesłane do przewodniczących – WZZ „Forum – Oświata” i Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Wniosek ZNP jest wynikiem braku rzeczywistego dialogu ze strony Ministra Edukacji i Nauki.

Minister Przemysław Czarnek nie wycofał się z proponowanych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli mimo, że zostały one odrzucone przez wszystkie centralne związkowe.

https://znp.edu.pl/wniosek-znp-do-zwiazkow-o-spor-z-rzadem/

Konferencja prasowa ZNP i FZZ nt. negocjacji z MEiN i inicjatywy „Godne płace i prestiż nauczycieli”