ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO
W KRAKOWIE

Nasz adres: Ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków.

TEL/FAX (12-633-58-82)                                 E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl

"Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest."
.: STRONA GŁÓWNA

NASZ RODOWÓD

Ponad 100-letnia historia Związku Nauczycielstwa Polskiego zobowiązuje nas, by dokonania naszych poprzedników nie zaginęły w mrokach archiwów i bibliotek. Dlatego postaramy się, by tu można było znaleźć ciekawe i trudne do zdobycia materiały na temat historii ZNP. Przedstawimy dawne statuty, zaprezentujemy sylwetki założycieli Związku, przypomimy nauczycieli Tajnego Nauczania. Chcemy, by młode pokolenia Polaków poznały tradycje i zasługi naszej organizacji dla polskiej oświaty.

 1. Stanisław Nowak - założyciel i wieloletni Prezes Związku
 2. Statut z 1906 roku
 3. Statut z 1911 roku
 4. Statut z 1913 roku
 5. Rodowód ZNP opracowany przez kol. Andrzeja Ujejskiego
 6. Pieśń Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego w Galicji przyjęta w 2006 jako Hymn ZNP


 7. Obchody 65-tej rocznicy utworzenia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej - 6.11.2004

  Działalność Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w okresie okupacji hitlerowskiej - obchody 70-tej rocznicy utworzenia i historia TON.

  25 maja 2011 czciliśmy 105 rocznicę utworzenia pierwszego Ogniska związkowego na Ziemiach Polskich.

  Obchody 75-tej rocznicy utworzenia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej - 11.10.2014.

.: PORADY PRAWNE i preferencje dla członków ZNP
.: WŁADZE ZARZĄDU OKRĘGU
.: ODDZIAŁY POWIATOWE
.: WYDARZENIA
.: AKTUALNOŚCI ORGANIZACYJNE
.: WZORY DOKUMENTÓW
.: OPINIE, UCHWAŁY, APELE
.: OFERTA TURYSTYCZNA, SPORTOWA I KULTURALNA
.: WAŻNE ADRESY
.: NASZ RODOWÓD
.: OSTATNIE POŻEGNANIA

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów


ADRESY
obiektów wypoczynkowych
ZNP !!!!!!

Nasz adres:

Zarząd Okręgu
Małopolskiego ZNP
ul. Karmelicka 32
31-128 Kraków
TEL/FAX (012-633-58-82)
E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl


Strona powstała w połowie listopada 2006.
Redaguje ją i uaktualnia

Barbara Bohosiewicz
E-mail: bbohosiewicz@znp.edu.pl

© 2006 Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.