ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO
W KRAKOWIE

Nasz adres: Ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków.

TEL/FAX (12-633-58-82)                                 E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl

"Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest."
.: STRONA GŁÓWNA

Informacje prawne i wzory przydatnych dokumentów

 1. Nowy Statut ZNP

 2. Dokumenty, związane z wyborami Społecznej Inspekcji Pracy - rok 2014/2015

 3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.XI.2012

 4. Informacja z dnia 17.12.2012 o przeliczeniu emerytury

 5. Wzór pisma w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych - podstawa prawna

 6. Uprawnienia Zarządu Oddziału jako zakładowej organizacji związkowej

 7. Materiały związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

 8. Opinia Biura Ekspertyz Sejmowych w sprawie nauczycieli zerówek

 9. Wzory pism do JST w sprawie rozpoczęcia procedury uzgodnieniowej regulaminu wynagradzania nauczycieli i wystąpienia w sprawie projektu budżetu na 2010 rok

 10. Odpowiedź Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wystąpienie ZNP w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli

 11. Ważne informacje w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 12. Dopracowana wersja regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami - wzór.

 13. Wykładnia prawna w sprawie zlecania prowadzenia zajęć w czasie ferii

 14. Przepisy prawne dla pracowników administracji i obsługi

 15. Wzór wniosku na zasiłek statutowy

 16. Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie art. 20 KN

 17. Decyzja Sądu Najwyższegow sprawie płacenia za matury

 18. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopłat z ZFŚS do wypoczynku za granicą

 19. Stanowisko ZNP w sprawie dodatku funkcyjnego dla przedszkoli

 20. Wyrok NSA w sprawie dodatku funkcyjnego dla przedszkoli

 21. Informacja o zmianach art. 130 § 2 Kodeksu Pracy


.: PORADY PRAWNE i preferencje dla członków ZNP
.: WŁADZE ZARZĄDU OKRĘGU
.: ODDZIAŁY POWIATOWE
.: WYDARZENIA
.: AKTUALNOŚCI ORGANIZACYJNE
.: WZORY DOKUMENTÓW
.: OPINIE, UCHWAŁY, APELE
.: OFERTA TURYSTYCZNA, SPORTOWA I KULTURALNA
.: WAŻNE ADRESY
.: NASZ RODOWÓD
.: OSTATNIE POŻEGNANIA

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów


ADRESY
obiektów wypoczynkowych
ZNP !!!!!!

Nasz adres:

Zarząd Okręgu
Małopolskiego ZNP
ul. Karmelicka 32
31-128 Kraków
TEL/FAX (012-633-58-82)
E-mail: krakowsekretariat@znp.edu.pl


Strona powstała w połowie listopada 2006.
Redaguje ją i uaktualnia

Barbara Bohosiewicz
E-mail: bbohosiewicz@znp.edu.pl

© 2006 Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.