ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO
W KRAKOWIE

Nasz adres: Ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków.

TEL/FAX (12-633-58-82)                                 E-mail: krakow@znp.edu.pl

"Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest."
.: STRONA GŁÓWNA

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009

Tryb i organizacja opiniowania
arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
przez Zarząd Oddziału ZNP
( zakładową organizację związkową)
 1. Powołanie zespołu d.s. opiniowania arkuszy organizacyjnych i ustalenie harmonogramu prac:

  • terminu złożenia informacji przez prezesów ognisk
   w oddziale,

  • terminarza opiniowania arkuszy przez zespół

 2. Sporządzenie informacji przez prezesów ognisk:

 3. Zadania oddziałowego zespołu d.s. opiniowania arkuszy organizacyjnych:

  • zapoznanie się z wytycznymi Kuratorium Oświaty
   w Krakowie i organu prowadzącego

  • zapoznanie się z wytycznymi ZNP ( zał. nr 1)

  • zapoznanie się z projektem arkusza organizacyjnego placówki

  • zapoznanie się z informacją prezesa ogniska
   ( zał. nr 2)

  • zapoznanie się z wyjaśnieniami dyrektora placówki

  • sporządzenie opinii do arkusza organizacyjnego
   ( zał. nr 1)

 4. Opinia do arkusza powinna być wyrażona na arkuszu słowami "pozytywna" lub "negatywna" i potwierdzona podpisem i pieczątką oddziału. W przypadku opinii negatywnej należy umieścić uwagę "uzasadnienie opinii w załączeniu do projektu"

 5. W przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa oświatowego lub wytycznych należy kopię negatywnej opinii wraz z uzasadnieniem przekazć do Zarądu Okręgu.

.: PREFERENCJE DLA CZŁONKÓW ZNP
.: WŁADZE ZARZĄDU OKRĘGU
.: ODDZIAŁY POWIATOWE
.: AKTUALNOŚCI ORGANIZACYJNE
.: WYDARZENIA
.: WAŻNE ADRESY
.: INFORMACJE PRAWNE, WZORY DOKUMENTÓW
.: OFERTA TURYSTYCZNA, SPORTOWA I KULTURALNA
.: UCHWAŁY, STANOWISKA, APELE
.: NASZ RODOWÓD
.: OSTATNIE POŻEGNANIA

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów


ADRESY
obiektów wypoczynkowych
ZNP !!!!!!


Ostatnia aktualizacja strony
13.03.2015


Luty - kwiecień 2015 - Wystawa członków Małopolskiej SEiR

"Moje Pasje" w Restauracji "Śląska"


!!!! Dom Wypoczynkowy ZNP

"HUZAR" w Krynicy Górskiej ZAPRASZA na ferie zimowe!!!!!


Stanowiska XLI Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach oraz placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz w sprawie wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji państwowej.


Grudzień 2014/luty 2015 - Wystawa "Twórcze inspiracje" w Restauracji "Śląska"


Zapraszamy do Ciechocinka !!!!!!!! Hotel "LOGOS" w Suwałkach ZAPRASZA!!!!


Uwagi do projektu budżetu na oświatę na rok 2015


Nowy nr polisy, dla zdarzeń po 1.09.2014 w Ergo Hestia dla członków ZNP, których Oddziały podjęły decyzję o ubezpieczeniu w ramach składki związkowej.


Wyniki wyborów Okręgu Małopolskiego ZNP na kadencję kadencję 2014 - 2018


Poradnictwo prawne - nowe dyżury prawników


Zapraszamy do wyjazdów na Słowację - tanie noclegi w Koszycach proponują koledzy ze Słowackich Zawodowych Związków Nauczycielskich


Zniżki dla członków ZNP, korzystających z usług Biura Podróży "GLOBTRAMP"


W "Preferencjach dla członków ZNP" - oferta Biura Turystycznego Damar
Nasz adres:

Zarząd Okręgu
Małopolskiego ZNP
ul. Karmelicka 32
31-128 Kraków
TEL/FAX (012-633-58-82)
E-mail: krakow@znp.edu.pl


Strona powstała w połowie listopada 2006.
Redaguje ją i uaktualnia

Barbara Bohosiewicz
E-mail: bbohosiewicz@znp.edu.pl

© 2006 Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.