„Rozwiązania zaprezentowane podczas spotkania grupy roboczej powołane w ramach  Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty są rażąco niekorzystne dla nauczycieli i zdecydowanie mniej korzystne finansowo od obecnie obowiązujących nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Znacząco odbiegają też od deklaracji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który w licznych medialnych wypowiedziach obiecywał przywrócenie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.”

Czytaj tutaj:

https://znp.edu.pl/stanowisko-prezydium-zg-znp-ws-zalozen-do-wczesniejszej-emerytury/

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP w sprawie założeń do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli