26 kwietnia br. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Spotkanie dotyczyło wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Związek reprezentowali: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP – Edyta Książek, Adam Młynarski i Urszula Woźniak.

Podczas spotkania resort edukacji przedstawił (do dyskusji) założenia wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, tj.:

1.            Warunki nabycia prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej:

  • posiadanie okresu składkowego wynoszącego co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • rozpoczęcie wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela przed dniem 1 stycznia 1999 r.

2.            Naliczenie świadczenia emerytalnego na nowych zasadach.

3.            Możliwość podjęcia pracy w jednostkach systemu oświaty na część etatu za zgodą kuratora oświaty.

4.            Termin, od którego poszczególne roczniki nauczycieli będą mogły przejść na emeryturę nauczycielską:

  • 1 września 2023 r. – urodzeni przed 1 września 1963 r.
  • 1 września 2024 r. – urodzeni po 1 sierpnia 1963 r. a przed 1 września 1966 r.
  • 1 września 2025 r. – urodzeni po 1 sierpnia 1966 r. a przed 1 września 1969 r.
  • 1 września 2026 r. – urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.

5.            Uchylenie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Przedstawione założenia zostaną przekazane Okręgom ZNP w celu upowszechnienia wśród nauczycieli. 9 maja Komisja Ochrony Pracy ZG ZNP opracuje projekt stanowiska ZNP.

źródło: http://www.znp.edu.pl

Komunikat ZNP po spotkaniu w MEiN – wcześniejsza emerytura.