W dniu 8 lutego  ośmioosobowa delegacja Okręgu Małopolskiego ZNP uczestniczyła w Szczecinie w manifestacji pod hasłem „8 kwietnia – pamiętamy”.IMG_20200208_131207

Akcja zapoczątkowana w listopadzie przez nasz Okręg w każdym kolejnym miesiącu jest kontynuowana przez inne Okręgi.

Mimo pierwszego dnia ferii zimowych w województwie zachodniopomorskim w słoneczną sobotę spotkaliśmy się wraz ze sporą grupą przedstawicieli oddziałów i  Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego, a także przybyłej delegacji z Wielkopolski. Pikieta odbyła się na Bulwarach Chrobrego,  pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.

Otworzył zgromadzenie prezes Okręgu Zachodniopomorskiego, kol. Wojciech Szczęsny.

IMG-20200208-WA0023    IMG-20200208-WA0025

W kolejnych wystąpieniach, w tym, przybyłego z Warszawy, Wiceprezesa Zarządu Głównego – kol. Krzysztofa Baszczyńskiego przypomnieliśmy czas strajku z kwietnia 2019r, nasze ówczesne postulaty i brak ich spełnienia do dziś.

IMG_20200208_120831

IMG-20200208-WA0035

Kol. Hanna Jakubek, wiceprezes Zarządu Okręgu Małopolskiego w swoim wystąpieniu mówiła m.in. o małych nakładach PKB na edukację, olbrzymiej różnicy między przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym w gospodarce  a nauczycielskim wynagrodzeniem zasadniczym. Z danych GUS wynika – mówiła – że w grudniu ub.r. stażysta, po studiach z tytułem mgr zarabiał jedynie 49,6 % tego co pracownicy w przedsiębiorstwach, a nauczyciel dyplomowany, czyli z najwyższymi kwalifikacjami – 68%.

Sytuacja w oświacie jest fatalna: coraz więcej spraw dyscyplinarnych, przeciążenie pracą ( papierkologia, praca w kilku szkołach), wakaty w przedszkolach, coraz wyższe oczekiwania nie poparte finansowym wsparciem ani dla nauczycieli ani dla samorządów.

3 x TAK:

  • dla prestiżu zawodowego nauczycieli poprzez powiązanie ich płac z sytuacją na rynku pracy
  • dla pensji nauczycieli z budżetu państwa 
  • dla zwiększenia nakładów na edukację

3 x NIE

  • dla likwidacji Karty Nauczyciela
  • dla zwiększenia pensum
  • dla lekceważenia pracowników oświaty

 

Małgosia - od gs24.pl

Wystąpienie Małgorzaty Romiszewskiej, wiceprzewodniczącej Krajowej Sekcji AiO ZNP

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Reprezentuję pracowników niepedagogicznych i muszę przyznać że My, zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego pracownicy administracji i obsługi szkół, przedszkoli i innych placówek z ogromnym niepokojem przyjmujemy informację z całej Polski o zmianach jakie obecnie zachodzą w sprawie podziału płac w naszej grupie zawodowej poprzez reorganizację zatrudnienia w tym zmniejszanie etatów  i zwiększanie obowiązków pracowniczych,  przy utrzymaniu dotychczasowych uposażeń.

Koleżanki i koledzy jako Krajowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi:

  1. Nie zgadzamy się na traktowanie płacy minimalnej jako narzędzia rozgrywki politycznej.
  2. Nie chcemy zaakceptować podziałów naszej grupy zawodowej.
  3. Nie chcemy krzywdzących, lekceważących porównań pracy pracowników obsługi i pracowników administracji.
  4. Nie chcemy, aby nasze wynagrodzenia stały się zarzewiem konfliktu między pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi tej samej placówki. Praca nas wszystkich jest integralną częścią funkcjonowania szkoły.

NIE CHCEMY I NIE MOŻEMY ZGODZIĆ SIĘ NA TAKIE PRAKTYKI!

Koleżanki i koledzy! Muszę zaznaczyć, że jako Sekcja cieszymy się z sukcesu jakim jest przeforsowanie postulatu naszego związku o wyłączeniu dodatku stażowego z minimalnej płacy.

Chce Was również poinformować, że Zarząd Główny ZNP oraz Krajowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi podejmuje dalsze działania mające na celu dokonanie zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów w/s wynagradzania pracowników Samorządowych.

Kochani tak na koniec Wasza praca z dziećmi, młodzieżą jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym, wymagającym i pracochłonnym.

Jedno jest pewne, zniszczyć coś, instytucję,  jest łatwo,  odbudować bez odpowiednich kadr – -znacznie gorzej.

received_608149816677369            IMG-20200208-WA0026                  IMG-20200208-WA0033     nasi od gs24.pl

Udział przedstawicieli Okręgu Małopolskiego ZNP w manifestacji w Szczecinie – 8 lutego 2020