• Nasza obywatelska inicjatywa, pod którą podpisało się ponad 340 tysięcy osób, dotycząca wypłacania nauczycielskich pensji z budżetu państwa, od czterech lat czeka na dalsze procedowanie w Sejmie.

• Z zadowoleniem przyjmujemy coraz liczniejsze głosy przedstawicieli samorządów i polityków opowiadających się za wprowadzeniem takiego mechanizmu finansowania nauczycielskich wynagrodzeń.

• Jednocześnie domagamy się od Marszałka Sejmu natychmiastowego wznowienia prac nad obywatelskim projektem „Pensje nauczycieli z budżetu”.

https://znp.edu.pl/pensje-nauczycieli-z-budzetu-przypominamy-o-naszej-inicjatywie/

Pensje nauczycieli z budżetu. Przypominamy o naszej obywatelskiej inicjatywie, która jest w Sejmie – komunikat ZNP (23.01.2020)